Que és una mare de dia?

Una mare de dia és una professional del món de l’educació infantil  que ofereix la seva llar acondicionada i adaptada a les necessitats dels infants de 4 mesos a 6 anys  per treballar amb un grup reduït de 3 o 4 nens per mare de dia.

És una figura que pretén donar la màxima qualitat durant els primers anys de vida d’un infant ja que s’entén que estan en la fase d’assolir les bases emocionals essencials per crèixer de manera sana i natural.

És per això que, els petits de 0-6 i sobretot els de 0-3,  requereixen d’una atenció més individual i propera que els faciliti el seu creixement propi per formar la seva personalitat.

La mare de dia ja que atén a un grup reduït d’infants , amplia les seves possibilitats d’oferir un acompanyament on es respecten totalment els ritmes individuals i els procesos interns de cada infant. S’estableix una dinàmica respectuosa amb els desitjos de cadascun i s’afavoreix  en la curiositat innata potenciant d’aquesta manera la seguretat en si mateixos.

És una iniciativa que neix als Estats Units des de fa més de 30 anys i en molts països d’Europa és el propi estat el que regula aquesta pràctica. Una curiositat: a França existeixen més  “mares de dia” que Escoles Bressol (això fa que pensar…).

Actualment a Catalunya les mares de dia estem en procés de regularització per la Generalitat i des de l’Associació s’està treballant conjuntament per aquest fi.

Tenim molta il.lusió de que se’ns reconegui com a una figura legal d’acompanyament a la petita infància i d’aquesta manera millorar les nostres condicions laborals.

 

Le seves principals funcions són:

  • Cuidar l’alimentació, el descans i la higiene.
  • Garantir en tot moment una seguretat.
  • Vetllar pel benestar emocional dels nens.
  • Tractar sempre als nens com a persones de ple dret. (Tracte respectuós).
  • Organitzar l’espai atenent les necessitats individuals amb l’objectiu de convertir-lo en un lloc segur, càlid i agradable.
  • Oferir espais de tranquil.litat, confiança, calma i relaxació.
  • Mantenir una actitud propera  i oberta amb la família.